Czy w komputerze zainstalowany jest system Windows 10?

Nie masz pewności?

Sprawdź lewy dolny róg ekranu. Jeśli widzisz tam jeden z symboli:

Win 10

odpowiedz Tak. W przeciwnym razie wybierz Nie.

Naciśnij jednocześnie klawisze Windows Ctrl Q

Na ekranie pojawi się okno:

Quick Assist - enter code

Wpisz w zaznaczone na niebiesko pole kod, który ode mnie otrzymasz.
Następnie naciśnij Udostępnij ekran

Poczekaj chwilę, aż rozpocznę połączenie.
Następnie potwierdź, że zgadzasz się na otrzymanie pomocy:

Quick Assist - allow

Nie rozłączaj się - mogę potrzebować dodatkowych informacji!

Pobierz program do zdalnej pomocy

Albo wpisz pelica.net/supremo w przeglądarce na komputerze

Pobrany plik pojawi się na dole okna. Kliknij raz na ten plik:

Google Chrome

Kliknij na Zapisz plik, następnie na niebieską strzałkę w prawym górnym rogu, i na pobrany plik:

Mozilla Firefox Mozilla Firefox Mozilla Firefox

Kliknij na Uruchom na dole ekranu:

Edge

Uruchom pobrany plik

Wybierz Uruchom Supremo i kliknij na Zaakceptuj

Supremo - first run

Podaj mi Twoje ID oraz Hasło

Supremo

Nie rozłączaj się - mogę potrzebować dodatkowych informacji!