Wishlist

Oh, thank you! I really appreciate that you want to buy me a gift!

I sent you link to this page, because I'm terrible at remembering what I want — and therefore I'm making lists of things as I see them. Below, you can see the links to those lists.

Och, dziękuję! Cieszy mnie fakt, że chcesz kupić mi prezent!

Wysłałem Ci link do tej strony, ponieważ nigdy nie pamiętam, co chcę — a więc dodaję rzeczy, które mi się podobają do listy. Poniżej znajdziesz linki do tych list.

Variety of stuff, mostly physical goods

Różne rzeczy, głównie materialne

PC games

Gry na komputer