Categories
HomeServer Projects

Tymczasem w HS2

W ostatnim czasie wypuściłem kilka drobnych aktualizacji do HS2. Zmiany są głównie kosmetyczne, ale nie tylko.

Z najwidoczniejszych zmian – zmienił się design menu. W tym momencie jest to wąski pasek po lewej stronie. W ten sposób oszczędzamy masę miejsca na ekranie. Dodatkowo zmieniłem kolorystykę panelu.

W module pogody obrazek miasta wyświetlany jest teraz w tle. Statystyka temperatur została wydzielona do osobnego boksa, poprawiłem także wyświetlanie informacji o braku danych nt. stanu powietrza. Dodatkowo dodałem możliwość dynamicznego wyboru miasta – dzięki temu możemy podejrzeć pogodę w innym mieście bez zmiany konfiguracji. Oprócz tego przy ustawieniu miasta użytkownik nie musi wpisywać już identyfikatora stacji pogodowej, a jedynie wybrać stację z listy.

Zupełnie nowym modułem są Przepisy kulinarne. Moduł pozwala na przechowywanie bazy przepisów, a dzięki responsywnemu UI można je wyświetlić np. na tablecie w kuchni.

W ten sposób można przechowywać bazę przepisów i mieć do niej dostęp z dowolnego miejsca na świecie (a zwłaszcza przez lokalne WiFi).

Dodałem także moduł konfiguracyjny – pozwala on na dokonanie globalnej konfiguracji HS2. Dzięki temu nie ma już konieczności edytowania pliku konfiguracyjnego.

Z pozostałych funkcji – dodałem system powiadomień. W chwili obecnej jedyne dostępne powiadomienia to te o zakończeniu pobierania plików. Gdy plik zostanie pobrany, użytkownik, który uruchomił pobieranie, otrzyma powiadomienie. Kliknięcie w powiadomienie przeniesie go bezpośrednio do pliku, a usunięcie powiadomienia skasuje również powiązane zadanie pobierania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.